RSS
Bloggdesign.nu
Läs artikel

Color

Egenskapen 'color' anger textfärger.

Exempel:
color: #000000;
Värde Förklaring
färgnamn Anger färgen med ett färgnamn. T.ex: red, blue, green
hex-nummer Anger färgen med ett hexnummer. T.ex: #FF0000
rgb-nummer Anger färgen med värden för rgb. T.ex: rgb(255,255,0)
inherit Anger samma färg som det från elementets "parent".

Med "parent" menas det element som elementet man vill anpassa är angivet inom. Om en <div> med klassen .text är angiven inom en <div> med klassen .post kommer .text divens färg att bli samma som den i .post om .text har 'color' satt till "inherit". Ett exempel för detta hittar du i exemplen nederst i denna artikel.

Exempel